spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


úvod pro náhodného návštěvníka

Bojíte se o práci? A myslíte si, že je to tak v pořádku?

Dokážete si představit systém či kulturu, kde strach o práci lidé vůbec neznají?

V každém zdravě fungujícím společenství to tak funguje, proč v tom našem ne?

Můžeme situaci změnit?

 

Vnímáte, co se děje s přírodou kolem nás a jak si ničíme vzduch, který dýchám, vodu, v které se chceme koupat nebo ji pít, půdu, na které chceme pěstovat zdravé, chutné a výživné plodiny pro náš stůl? Víte jaká je ekologická stopa naší planety? …Chcete zabránit bezohledným ekologickým katastrofám způsobovaným lidskou činností?

Víte, jaké jsou hlavní příčiny ekologické náročnosti naší civilizace?

Dokážeme ochránit naši planetu před bezohlednou činností nás samých?

 

Vnímáte, co se děje s námi samotnými? Jaký je náš životní styl, kde je náš optimismus, radost a naděje, láska k životu a chuť svobody? Vnímáte v jakém stavu se nachází naše rodinné vztahy a vztahy s okolím?

Chcete mít možnost opět začít cítit svobodnou energii sebe sama a stát se sami sebou? …chcete mít možnost věnovat se sobě samým, svým rodinám a ostatním vztahům a šťastnému životu více než dosud? Chcete se opět naučit žít přirozeným životem člověka jako duchovní bytosti?

Chcete žít zdravě, hravě a s elánem, žít smysluplný a plnohodnotný život?

 

 

Z mnoha různých důvodů je nutná reforma stávajícího systému organizace práce společnosti. Na těchto stránkách se pokusím nastínit alespoň některé z nich.

 

Kvůli nepotřebným a zbytečným pracovním povinnostem, které jsou odvislé od nutnosti udržet se v konkurenčních bojích o práci a mzdy na zbytečně ucpaném trhu práce, se stalo normou, že jsme lhostejní k našemu životnímu prostředí, produkujeme odpad a způsobujeme znečištění více, než je odpovědné, stejně tak jsme lhostejní k vztahům s našimi sousedy, přáteli i členy rodiny a nemáme na ně čas. Namísto zdravých vztahů konzumujeme sex a povrchnost, honíme se za umělými cíli a nevíme už ani, kudy jdeme a kam, …přestali dokonce vnímat, jak se u toho cítíme.

Rádi byste měli čas na to, co cítíte jako důležité? Přestaňte dělat to, co důležité není!

Nemůžete-li si to dovolit pro vysokou konkurenci na ucpaném trhu práce a pro obavy, že ztratíte práci a mzdu, zasaďte se o taková systémová opatření, která vám to umožní. Zasaďte se o takovou změnu v systému organizace práce společnosti, která zajistí „rozvolnění trhu práce“ natolik, že se opět bude moci stát primární záležitostí systému i občanů v první řadě to, co je potřeba a žádoucí, a nikoli jen slepý konkurenční boj na trhu práce (a jeho umělé produkty), který onen přirozený život znemožňuje a odsouvá to potřebné a žádoucí až na dobu, pokud někdy zbude volný čas a pokud si na to nejdříve vyděláme v jeho uměle patologických podmínkách.

 

Čím dříve se začneme touto problematikou a jejími globálními souvislostmi zabývat, tím dříve se dočkáme odpovídajících výsledků. To je i důvod toho, proč předkládám texty svých knih volně na webu, aniž bych za to dostal dopředu zaplaceno nebo aniž bych měl jistotu návratnosti vložených investic. Věřím, že v dlouhodobém horizontu to může přinést své ovoce nám všem.

 

Jaké jsou vaše priority?

-         Máte čas na kvalitní rodinný život, na výchovu svých dětí a zdravé sdílení svého života?

-         Znáte se se svými sousedy a máte čas na společné aktivity?

-         Stíháte pečovat o své zdraví, o své blízké a o své životní prostředí?

-         Chcete chránit své životní prostředí, chcete dýchat opět čerstvý vzduch namísto smogu, mít možnost jíst plnohodnotné potraviny za dostupnou cenu, koupat se v čistých říčních tocích atd.?

-         Chcete se zbavit existenčních strachů a úzkostí a chcete totéž zajistit i pro své děti?

-         Chcete mít více volného času, věnovat se více četbě, studiu, sportu, relaxaci nebo umění?

A víte jak na to? Jak si takové podmínky zajistit?

Pochopíme-li, jak funguje náš systém organizace práce společnosti, můžeme nalézt i cestu k tomu, jak jej usměrnit tak, aby fungoval nám všem ku prospěchu.

 

  

Odcizený umělý systém založený na odcizení lidí a bezohledné kapitalistické konkurenci narušuje zdravé kulturní zvyklosti národa a přináší jeho zkázu.

 

Na těchto stránkách naleznete argumentaci pro nutnost změny systému, návrhy jednotlivých dílčích opatření a postupem času doufám i komplexní propracovaný návrh na reformu.

Program ekologická a sociální kultura (pESK) je návrh změny aplikovatelné do stávajícího systému organizace práce společnosti, která umožní návrat k přirozeným hodnotám člověka.

 

Tento návrh je zpracováván od roku 2006, stojí mne mnoho úsilí a času, a přesto, že je základní myšlenka hotová již několik let, není prozatím síla ji zpracovat do publikovatelné podoby. Věřím ovšem, že se to záhy podaří. Cílem těchto stránek je postupně zveřejnit argumenty pro změnu a základní myšlenky programu, získat příznivce změny, jejich podporu a případně i finanční či jiné prostředky pro dopracování podkladů k návrhu změny, jejich veřejné publikování a postupnou realizaci či aplikaci dílčích prvků do stávajícího systému.

Prozatím nabízím na těchto stránkách dílčí doplňkové texty a know-how z připravovaných knih zabývajících se argumentací pro změnu systému, diagnostikou patologie stávajícího stavu a některými dílčími návrhy.

Prosím nekopírujte bez souhlasu autora nebo bez uvedení řádné citace.

Toto opatření má za cíl předejít zneužití informací o programu ESK (program EKOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ KULTURA), dopadům mylného nebo neúplného výkladu informací vytržených z patřičných souvislostí a degradaci celého programu zkreslujícím výkladem.

Program ESK v sobě skrývá mnoho souvislostí. Předčasné šíření částí textu nebo myšlenek programu vytržených z kontextu může zapříčinit nemístné zlehčení jeho idejí a jeho degradaci v očích laické i odborné veřejnosti, a způsobit tak ztížení podmínek jeho další přístupnosti, propagace i „objektivní“ oponentury. …I předčasné zavedení programu do praxe (bez podchycení všech souvislostí) může mít pro celou ČR dalekosáhlé jak pozitivní, tak negativní dopady. Zavedení programu „napolo“ může znamenat ztrátu síly jeho efektu a dokonce způsobit i nemalé škody na ekonomice státu. Zveřejnění by měla předcházet důkladná odborná analýza podkladů, viz projekt přípravy podkladů pro program ESK, a vytvoření stabilní organizační struktury zajišťující odpovídající chod programu.

Jinou otázkou je otázka know-how a obchodního tajemství. Z těchto a dalších důvodů se zdá být namístě prohlášení o zachování mlčenlivosti.

Komplexní myšlenka programu zde zatím není k dispozici. Na dílčích textech se stále pracuje. Některé zmínky jsou ovšem zakomponovány i do textů zveřejněných na těchto stránkách. Čtenář si tedy může udělat jakýsi obrázek i tak.

Všechny mé texty vznikaly ve volném čase na úkor osobního života. Obtížně se kloubí práce pro obživu a druhá práce pro potřebu sdělit myšlenku a osobní život. Práce jde pomalu a ubývá sil. Současně se i osobní život začíná více zasazovat o svá práva a žádá stále více, co mu náleží. Výstavbou těchto stránek hledám jak spřízněné duše, tak případné sponzory pro mé další bádání a dílčí aktivity.

Příprava platformy pro reformu systému organizace společnosti je dlouhodobý projekt, chcete-li mou práci podpořit, využijte interaktivity stránek a pište své připomínky k jednotlivým textům, popřípadě můžete vyjádřit podporu i symbolickým příspěvkem.

 

Vše zde je prozatím dílem jednoho člověka a práce v jeho volném čase, omluvte proto formu textu, případné chyby či nesrovnalosti. Texty jsou připravovány jako podklady pro diskusi. U každé kapitoly je okno pro vaše připomínky.

…Konstruktivní zpětnou vazbu uvítám.

 

Přeji příjemný hloubavý zážitek

Mgr. Petr Vogeltanz, VogeltanzP@seznam.cz