spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


Informace o autorovi

Profesí jsem učitel ZŠ. Po pracovních zkušenostech jak ze školství, tak z firem ze ziskového i neziskového sektoru, jakož i po zkušenosti v roli déle nezaměstnaného na úřadu práce si troufám tvrdit, že stávající systém organizace společnosti nefunguje či lépe nefunguje tak, aby se v něm mohla rodit zdravá sociální kultura, zdravé vztahy mezi lidmi, ekologicky i jinak udržitelná společnost. Po zkušenostech s odcizeným prostředím našich rodinných i pracovních podmínek a společenských vztahů a jeho důsledky se již dlouhou dobu snažím prosadit vhodné systémové změny. Mám vizi a hledám cestu.

 

 

stránky budou doplněny

----------------------------------------------------

 

Můj osobní příběh a poučení

Vystudoval jsem pedagogickou fakultu a zajímal se o psychologii, terapii, partnerskou komunikaci a výchovu dětí. Zjistil jsem, že se z tohoto úhlu pohledu naše kultura pomalu rozpadá. Dospělí i děti často záhy ztratili svou přirozenost a otevřenost a odnaučili se zdravě komunikovat, necítí sami sebe a oddávají se lacinému konzumu a sebedestrukci. Ničí při tom své vztahy i vše, co je v okolí.

Hned v začátcích své pracovní dráhy jsem prošel kurzem o psaní grantů a v rámci práce k ukončení kurzu jsem si zvolil projekt na vzdělávání rodičů v tématech partnerské komunikace, výchovy, stravování atp. Brzy jsem však došel k názoru, že problém není jen v tom, že lidé nevědí, jak se k sobě chovat a jak vychovávat psychicky nenarušené děti, ale je hlavně i v tom, že nemají čas se v tomto oboru vzdělávat. Zavaleni umělými pracovními povinnostmi prostě na hledání pravdy, naslouchání a vzdělávání se nemají čas a často už ani sílu.

 

Začal jsem přemýšlet nad tím, zda by tento problém šel nějak řešit. Proč mají lidé tolik umělých povinností, a proto nestíhají to, co je prioritní, proč tolik ničí a plýtvají zdroji? Jaký je systém, který je k tomu nutí? Jak vznikl a jak se vyvíjel? Jak ho lze změnit? Nebude náhodou nějaký nový systém ekonomicky i hospodářsky daleko stabilnější?

Zkušenosti z oboru medicínského, získávané od otce a matky, a zkušenosti z různých zaměstnání, jakož i infomrace z práce v centru ekologické a globální výchovy a ze základních škol mne přesvědčili o tom, že je třeba věc řešit. Později se mi ukázalo, že pokud by lidé začali spolupracovat či dělit se lépe o práci místo konkurence na přesyceném trhu práce a posluhování umělým pracovním aktivitám, uvolnily by se prostředky skryté za vedlejšími efekty této umělé zaměstnanosti a společnost by na tom mohla být ekonomicky, ekoloicky i sociálně lépe než je dnes.

Jen to celé zorganizovat. Jen zavést systém, který tuto spolupráci a sdílení pracovních příležitostí umožní. To vidím jako budoucí úkol politické scény.

Od té doby se snažím tomuto úkolu zametat cestu a připravovat vhodné řešení.

Pomoc a sponzory uvítám.

 

Další úvahy k tématu najdete v sekci BLOG v levém sloupci těchto stránek.

Návrh některých zásadních reforem (byť není úplný) naleznete v sekcích Návrhy reforem.

 

V případě zájmu o spolupráci nebo vyjádření podpory mne kontaktujte na email. programESK@gmail.com

 

 

články:

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/stafeta