spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


Návrh regionálních opatření

(navazuje na myšlenky uvedené v sekci "Blog")

 

Konkurenční vztahy a boj o oběživo způsobují nemístné přesuny oběživa i kapitálu a výrobních statků. Nejen, že díky tomu jedni bohatnou a druzí ne. Někteří dokonce přichází o možnost si sehnat smysluplnou práci a jsou nuceni k destrukci a zaprodání ctností.

Jsou-li umožněny přesuny oběživa do té míry, že někteří nemají přístup ke mzdě a musí hledat jakoukoli, tj. jakkoli destruktivní, práci, jen aby se nějak uživili, začíná jít o život nám všem.

Odpadu, smogu a jedovatých látek kolem nás přibývá. Naše zdraví je ohrožováno z mnoha stran, ze stravy, půdy, ovzduší, vody, ze zboží kolem nás. Na zdravé soužití nezbývá pro odcizené pracovní vztahy čas a lidé dokonce přestávají umět zdravě komunikovat. Rodinná výchova přestává plnit svou funkci. Školství také. Management, politika také. Co bude dál?

 

Chraňte oběživo v rámci regionu před nemístnými úniky za hranice regionu. Udržujte míru oběživa v regionu relativně konstantní, jen s mírnými výkyvy. (Hlídejte si zahraniční obchod, obchod s okolními regiony i nabídky bankovních produktů.) Oběživa z místního oběhu nesmí unikat více, než je vhodné pro místní ekonomiku. Rapidní snížení míry oběživa v regionu může znamenat nebezpečí zpomalení až kolaps místní ekonomiky. Pokud v regionu chybí dostatek oběživa (ať už ho zadržuje část bohatého obyvatelstva nebo uniká díky obchodním praktikám), může to nutit místní občany k destruktivní umělé zaměstnanosti, k rozprodávání pozemků nebo zločinnosti. Oběživo má zajišťovat směnu mezi občany, my pro to  musíme ale udržovat vhodné podmínky, neustálou cirkulaci oběživa mezi všemi skupinami obyvatel.

Hlídejte, aby každý mohl dělat smysluplnou práci. Nedovolte, aby byli lidé nuceni k destruktivní činnosti jen proto, že nemohou sehnat práci, v které vidí vyšší smysl. Nabídněte smysluplnou práci všem.

 

Ptejte se, zda konzum, který dnes tolik obhajujeme, abychom prodali svou práci, není tím, co nám brání dostat se ke skutečným životním prioritám a věnovat jim oprávněný čas.

 

Region můžeme chránit jen tak, že se spojíme, silnější a konkurenceschopnější pomohou slabším, aby se nemuseli uchylovat k podloudným praktikám, aby vůbec sehnali práci. Vytvářejme společný podnik

Raději snižme povinnou pracovní dobu na 4-6 hodin, než abychom svou 8-12 hodinovkou brali práci těm, kteří ji potřebují.

Raději omezme práci pro konzum a řekněme STOP produkci a dovozu zbytečností. Vždyť možná polovinu toho, co se nám v obchodech nabízí, nepotřebujeme. Začněme pracovat jeden pro druhého, pomáhejme si a přežijeme. Pak nám k obživě bude stačit minimum práce a přesto budeme mít všichni dost.

Pokud narazíme na někoho, kdo si pracovat netroufá a bojí se práce, pomozme mu ho zaučit a odbourat jeho obavy. Neházejme na něj práci, na kterou nestačí nebo si netroufá, pozvěme ho pracovat s námi. Staňme se opět sociální kulturou.

Zdravé vztahy jsou základem zdravé kultury.

Spolupráce přináší zábavu a pocit smyslu života. Přestaňme se hnát za konkurencí a prosazovat destruktivní konzum, tudy cesta nevede. Vždyť se rozhlédněte kolem nás, kam naše lidstvo kráčí.

 

 

--- Konkrétní metodiku k obnově zdravých vztahů v obci i regionu se pokusím doplnit později. Na návrhu se pracuje, viz knihovna programu ESK. ---

 

 

pozn.: Jednou z cest, jak pomoci regionu, je např. založit neziskovou organizaci, která dává lidem zaměstnání a jistotu základní mzdy, udržuje nízkou hladinu UMZ a nízkou nezaměstnanost. Tuto NNO mohou sponzorovat nasmlouvaní partneři projektu. V regionu např. označení regionální značkou, která říká, že tito podnikatelé posílají část tržby na vrub regionálním NNO na projekty určené ve prospěch obyvatel obce a zároveň se snaží o ekologickou udržitelnost a šetrnost. Tím je podporována tendence, aby u nich lidé nakupovali více než jinde a oběživo zůstávalo v regionu.

Podpora lokální ekonomiky znamená snahu udržet místní cirkulaci oběživa v chodu na všech patrech finanční piramidy. Tj. též od bohatých k chudým, např. skrze NNO, která nabízí práci a základní mzdu.
Věřím, že lze najít jednoduché a přímé řešení, jen sehnat lidi , co to uvedou do chodu :-)