spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


Knihovna pESK

Mé snahy o diagnostiku současného stavu a návrhy na systémová i nesystémová řešení vyústily do sepsání mnoha textů. Mezi nimi postupně vznikají i ucelená díla knižní či brožurové podoby (zatím nevydané). Postupně se pokusím alespoň některé z nich nebo alespoň jejich části publikovat v této knihovně.

 

Určitá shrnutí a úvodní sdělení k myšlenkám této knihovny najdete v záložce BLOG, doporučuji začíst četbou příspěvků tam.

 

 

 Podněty pro diskusi - Texty připravovaných knih a další úvahy    (úvod)

V této části stránek předkládám některé své texty a nabízím jejich obsah k zamyšlení. Předkládám je jako podklady k argumentaci pro program ESK. Přestože se mnohé z nich dotýkají myšlenek programu jen zřídka, dá se říci, že všechny z těchto textů se týkají otázky vývoje člověka a naší civilizace a mohou pomoci rozvíjet okruh našich myšlenek a asociací.

V textu Reflexe vychovatele a otázka etiky dítěte naleznete jeden ze zásadních argumentů pro nutnost změny systému organizace společnosti, …vysvětlení, proč je tento systém nevhodný pro výchovu dětí a jejich zdravý vývoj.

Jako zásadní podkladový materiál k programu ESK vnímám až text Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti, který pojednává o základní příčině ekonomické krize a navrhuje drobná opatření, o která může přičinit každý z nás.

Navazující pokračování Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti a systémového řízení společnosti se dotýká obecné systémové problematiky řešené programem a řeší i problematiku financování programu ESK. (v přípravě)

Obecný text o programu ESK zatím není zveřejněn (v přípravě), už několik let čeká na jazykové a další korekce, stejně jako mnohé z dalších textů.

Metodické texty ke konkrétním návrhům reforem jsou rovněž teprve v přípravě.

Stejně tak i mnohé další doplňující texty, články a pojednání.

 

Doporučuji nečíst knihy zprostředka (např. začínat od poloviny). Myšlenkové pochody jsou stavěny na odlišných principech a pojmech, než je běžné, některé pojmy jsou užívány v trochu jiném kontextu atp., což by mohlo narušit srozumitelnost textu a vést k zmatení čtenáře. Pochopit základy myšlenek v úvodních kapitolách je předpokladem pro náležité uchopení textu i následných návrhů řešení. Bez znalosti všech kontextů se návrhy mohou jevit jen jako dlouhodobé strategie a téměř nereálné cíle, neboť je není jednoduché spatřit jen z náhodného lokálního úhlu pohledu. Věc lze ovšem uchopit a dotáhnout k cíli poměrně jednoduše, pokud pochopíme celý princip.

 

 

Hlavní texty:

Reflexe vychovatele a otázka etiky dítěte (2008)

Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti (2010)

Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti a systémového řízení společnosti (2010)

Kniha o programu ESK (2007)

Studentem ekonomie (2009)

 

Doplňující texty:

Analýza pojmu dospělost jako jedno z východisek pro andragogiku – diplomová práce (2006)

Zachraňme člověka (2002)

O výchově (2002)

Reflexe vychovatele a otázka adekvátní zpětné vazby (2009)

Úvahy k evoluci člověka (2005)

 

Trocha romantiky na odlehčení:

Výkřiky zbloudilé duše – básně