spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


01-EKjeKHS

Ekonomická krize je krizí hodnot společnost (2010)

 

ANOTACE:

Hranice ekonomického růstu končí tam, kde výdaje a destruktivní efekty systému překročí jeho zisky a přínosy. Systém nadmíru výkonný se může stát natolik výkonným, až se stává destruktivním natolik, že se stane i ekonomicky neudržitelným. O svobodě v tomto systému nemluvě. …Skutečně umíme počítat s externalitami po celé délce obchodního a výrobního řetězce, jak je nám předkládáno? Nebo vnímáme jen některé omezené souvislosti a nad ostatním nepřemýšlíme, natož abychom s nimi počítali v našich hospodářských či politických kalkulacích?

Odhalit to, co zraku jednotlivce často bývá skryto, neboť je to viditelné jen z pohledu celého systému, může nabídnout nečekaná řešení.

 

OBSAH:

  1Cesta z krize existuje!

Úvod do „teorie ucpaného trhu práce

Úvod

Etické vztahy – podmínka přežití na Zemi

…Co v přednášce nebylo

  14…Krátce k pojmu etikoprevence

  16„Osud nebo naděje"

  19Obraz

21Peníze a přirozenost

A co Krize, dá se jí předejít?

33Individuální a systémové řešení

36Ekonomická krize je krizí hodnot společnost!

Podklad pro přednášku na České konferenci

Fenomén umělé pře-zaměstnanosti (UMZ)

Místo závěru _ Divadelní představení

Body k zamyšlení, otázky a podněty

Potřebujeme vše, co dostáváme? …Aneb umělá (pře)zaměstnanost v praxi

Potřebujeme vše, co dostáváme?

Potřebujeme dělat vše, co děláme a produkujeme?

Dostáváme vše, co potřebujeme? A víme vůbec, co chceme a potřebujeme?

Vytvořme ekologickou a sociální kulturu!

Kvalita osobního života

Sdílení práce a komunitní styl života

Doslov  82

 

 

Věřím, že texty budou zpřístupněny v dohledné době.