spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


02-RV I.

Reflexe vychovatele a otázka etiky dítěte (2008)

 

V roce 2008 vydala Ostravská univerzita v Ostravě (ISBN  978-80-7368-423-5) jako studijní materiál kurzu projektu RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.3/0404 „Zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů počátečního a dalšího vzdělávání zavádějících a podporujících procesy autoevaluace na školách“.

V roce 2010 dále doplněno a upraveno.

 

 

ANOTACE:

Základní výchovné principy v rodině, v komunitě i v nitru jednotlivce potřebují zdravé přirozené podmínky. Položíme si pře sebe několik otázek a nastíníme několik závažných souvislostí ohledně zdravého vývoje dětské psychiky a zdravého fyzického i duševně-duchovního růstu jedince.

Selhávající ekonomický i společenský systém řízení společnosti s sebou strhává i kvalitu mezilidského soužití (způsobuje a prohlubuje fenomén „odcizení“) a ničí kulturu, narušuje zvyklosti lidí i základní principy výchovy dalších generací. Jak tento princip funguje? Nad čím je třeba se zamyslet? Jak lze destruktivní proces zvrátit? To je podkladem pro diskusi k otázkám právě tohoto textu.

 

 

OBSAH:

Předmluva k 2. vydání 6

Místo úvodu.. 9

Stížnosti, stížnosti, stížnosti 9

                 Otázky a podněty: 11

Školský výklad o etice. 13

Pojem etika. 13

                 Otázky a podněty: 14

                 Poznámka: 14

Reflexe vychovatele a otázka etiky dítěte.. 16

Etika a prostředí 16

                 Otázky a podněty: 16

Etika a kultura. 17

                 Otázky a podněty: 18

Etika a její vzory. 18

                 Otázky a podněty: 18

Etika a její nároky. 19

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 21

Etika a rodinné prostředí 22

                 Otázky a podněty: 23

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 23

…Etika a rodinné prostředí II. 24

                 Otázky a podněty: 25

Etika dítěte versus rozdvojenost 25

                 Otázky a podněty: 27

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 27

Etika a důslednost 27

                 Otázky a podněty: 30

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 30

Etika a škola. 30

                 Otázky a podněty: 31

Etika a důvěryhodnost prostředí I. 32

                 Otázky a podněty: 33

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 33

Etika a důvěryhodnost prostředí II. 34

                 Otázky a podněty: 35

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 37

                 Otázky a podněty pro pokročilé II.: 37

Fenomén odcizení a výchova. 38

                 Otázky a podněty: 40

                 Otázky a podněty pro pokročilé: 40

Etika a zdraví 41

                 Otázky a podněty: 42

Etika a praxe. 43

                 Otázky a podněty: 45

Rekapitulace. 47

Závěrem... 50

Doplnění k prvnímu vydání 53

Škola, práce, život – nejsou to tři různé pojmy pro stejnou věc?.. 53

Obraz k zamyšlení I. – dítě.. 53

Lze za stávajících podmínek věc řešit?.. 54

Obraz II. – Rodič.. 54

Obraz IV. – Společnost a rodina.. 56

Obraz V. – Komunita.. 56

Literatura.. 58

Použitá literatura: 58

Literatura pro inspiraci: 58

 

 

Věřím, že texty budou zpřístupněny v dohledné době.