spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


03-EKjeKHSasr

Ekonomická krize je krizí hodnot společnost a systémového řízení společnosti (2010)

 

 

ANOTACE:

Otázka volného trhu a svobody nastolená Václavem Klauzem je z určitého úhlu pohledu velice diskutabilní. Dokonce se domnívám, že je tu pojmu svobody zneužíváno k hájení „volnotrhismu“ podobně jako je autorem knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“ napadáno zneužívání fenoménu globálního oteplování k uspokojení potřeb „environmentalismu“. Obě strany mince, „environmentalismus“ i „volnotrhismus“ jsou ale, zdá se, jen dva extrémní póly, právě ty, mezi kterými máme najít cestu k naší svobodě. Text se snaží navodit diskusi nad souvislostmi ve fungování našeho hospodářského systému.

 

OBSAH:

Úvod

Kritika volného trhu z pohledu teorie ucpaného trhu práce. 35

Slovníček nově užívaných pojmů  36

Loupežník (Peníze, nebo život?)  (léto 2008+2010). 38

Za vším je třeba vidět souvislosti 39

Myslet globálně  40

Chcete peníze?  46

Koloběh peněz  55

…Podrobnější ekonomické teorie nechme odborníkům   61

Existuje systém ideál?  62

…Omezený balík peněz a politika utahování trhu  68

Problematika úvěrové expanze a její dopady na trh práce

Problematika vlivu grantů a dotací

Moc systému  71

…Zamyšlení nad ZNP  75

…Účinek systémového vlivu  78

…Politika rozvolňování trhu

Rozpočet přebytkový nebo schodkový?  82

…Peníze jako moderní otrokář

Praha jako příklad vlivu centralizace

91

…Myšlenka programu ESK v náznacích  98

…Kdo má alibi?  101

Ohlédněme se! 107

Inovace, know-how a efekt spolupráce  117

Co s volným časem?  120

…Čeká nás cesta osobní transformace  127

Body k zamyšlení, otázky a podněty  130

Doslov  147

 

Na textech se pracuje. Věřím, budou zpřístupněny později.