spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


05-Studentem Ekonomie

Beletristicky upravené podklady pro studenty ekonomie a zájemce o problematiku z řad veřejnosti.

 

------------

Tento text také zatím není připravený k publikování. Od roku 2008, kdy vznikl, jsem nebyl s to se k němu vrátit natolik komplexně, abych jej uvedl do publikovatelné podoby. Děkuji za pochopení.