spolupracuj a sdílej - čím víc dáš, tím víc se ti vrátí


Vítám Vás na webu o teorii Umělé přezaměstnanosti a návrhu programu ESK

Petr Vogeltanz

 

Tyto stránky vznikly ve snaze upozornit na nebezpečí stávajících trendů globalizovaného světa a volného trhu. Nejvíce na růst patologicky řízené a nekontrolovaně rostoucí vrstvy umělé zaměstnanosti (UMZ), snahy dělat cokoli, co lze prodat, nehledě na neblahé následky převyšující přínos dané činnosti, ke které jsme nuceni, a která svým bezbřehým růstem a bezohlednými aktivitami stále více ničí vše kolem nás, a navíc ještě více utahuje již natolik přesycený místní trh práce, že jsme jako pracující občané nuceni ke stále větším absurditám, vývoji nesmyslů..., abychom se v konkurenčních tlacích tohoto trhu práce vůbec ještě uživili. Rostoucí ekologická stopa, nárůst nezaměstnanosti i sociálně patologických jevů je toho důsledkem.

Ekonomická krize je krizí hodnot společnosti, jde o vrcholek ledovce, který se klube nad hladinu, ale jeho velikost a moc zůstává běžnému oku skryta.

Pokusím se na těchto stránkách zmínit základní diagnostiku neekonomických příčin ekonomické krize a nastíním některé principy možného řešení. O příčinách plynoucích z machinací v bankovním sektoru je informací na webu i mimo něj k sehnání už dost, a proto se jich dotknu jen místy a nebudu se jimi více zabývat. (Možná později, při výkladu podnětů z metodiky na změnu systému, texty ale zatím nejsou připraveny ke zveřejnění.)

Závěrem bych rád poprosil čtenáře, aby byl k textům shovívavý. Tvorba těchto stránek i veškerých textů a myšlenek probíhala ve zbytcích volného času po večerech (byť již několik let) a není zatím v mých silách vše dovést k úplné bezchybnosti, přehlednosti a čtivosti a ani říci vše, co cítím, že je potřeba, zcela uceleně. Texty se budou ještě vyvíjet, bude-li čas, budu je průběžně doplňovat a opravovat. V této souvislosti uvítám i vaše podněty a připomínky k textům. Děkuji za vaši spolupráci a šíření informací.

 

Nyní vás už raději rovnou odkáži do sekce BLOG na úvodní články k problematice:

Doporučuji začít od článku 01 - Ekonomiká krize je krizí hodnot společnosti

 

nechť čas strávený zde obohatí i vás

Mgr. Petr Vogeltanz, leden 2011

 

  

P.s.: Utahovat si opasky a dělat škrty ve výdajích na veřejné i soukromé prosociální aktivity můžeme dělat donekonečna. Dokud ale nepochopíme skutečné příčiny ekonomické krize, že trh založený na konkurenci a přetahování se o zlaté tele, vede na přesyceném trhu práce do krize, budeme mít jen malé šance na zavedení účinných preventivních opatření. Nerovnováha v systému vede k tendencím nerovnováhu vyrovnat. Pokud systém způsobuje nerovnováhu, pak jsou jeho součinitelé nuceni pracovat víc a víc, za stále větší spotřeby zdrojů a vedlejších dopadů, až výsledná efektivita je destruktivní. Tento proces nedokážeme zvrátit, nepochopíme-li, že jde o krizi z neschopnosti se dělit, sdílet pracovní příležitosti a spolupracovat, tj. budeme-li se stále jen vymlouvat na ekonomickou krizi způsobenou vlivy zvenčí (tyto vlivy nejsou jediné) a ani nepřipustíme příčiny v nás a našem okolí, které můžeme ovlivnit i my sami. Je nutné začít u nás samých a v našich vztazích s okolím. Naučit se spolupracovat a sdílet, dělit se o pracovní příležitosti místo konkurence a navzájem se vhodně motivovat k soužití a spolupráci. To je úkol nejen jednotlivců, ale hlavně systémových opatřeních, které tomu mohou značně napomoci.

Peníze mají sloužit spolupráci a soustředění pracovních sil na konstruktivní prosociálně užitečné věci a nikoli jen boji o moc a vykořisťování lidí, a s tím i nekontrolovatelnému rozvoji destruktivní "umělé zaměstnanosti". Je nutné v tomto duchu změnit jak zákony, tak i zvyky a navyklé myšlení lidí.

Podkračujte do sekce BLOG na úvodní články k problematice: Ekonomiká krize je krizí hodnot společnosti

 


Novinky

19.02.2013 23:41

Facebook

Také můžete navštívit náš facebook "Program ekologická a sociální kultura" a sdílet jej na svých stránkách. Dát svůj "like" a šířit odkaz.

—————

05.01.2012 09:47

Příspěvek na foru alternativ - 5 minut

Příspěvek na foru alternativ - čas byl stanoven na 5 minut Obsah příspěvku je omezený. V záznamu navíc není vidět prezentace, o kterou se opírám. (Je proto nahrávku  lépe jen poslouchat.)   https://www.youtube.com/watch?v=VRRzUACWjRI&feature=related

—————